Járványügyi vészhelyzet intézkedései

Tisztelt nábrádi, kérsemjéni, panyolai, olcsvaapáti Lakosok!

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14) Korm. rendelete 2.§-a alapján a Nábrádi Napközi Otthonos Óvodában valamint a Panyolai Napközi Otthonos Óvodában 2020. március 16-ától (hétfőtől) kezdődően -határozatlan időre- rendkívüli szünetet rendelünk el, amely alatt KÜLÖNÖSEN INDOKOLT ESETBEN – akik kiskorú gyermekük napközbeni felügyeletét nem tudják másképp megoldani- az óvodák gyermekfelügyeletet biztosító ügyeletet tartanak.

2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülök, családok, szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. Amennyiben az iskolás gyermekek elhelyezése nem megoldott, hasonlóan az óvodákhoz, kis csoportokban gyermekfelügyeletet szervez a nábrádi Bornemisza Géza Általános Iskola minden hétköznap 08:00-16:00 között.

A gyermekek felügyeletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek.

Nábrád, Kérsemjén, Panyola, valamint Olcsvaapáti települések vonatkozásában 2020. március 16. napjától a közösségi házak, könyvtárak zárva lesznek.

A fenti körülményekre való tekintettel Kérsemjénben a Jó kis hely határozatlan időre 2020. március 16. napjától zárva lesz.

A Nábrádi Közös Önkormányzati Hivatal arra kéri az ügyfeleket, hogy a telefonos (Nábrád 06/44-510-172, Kérsemjén 06/44-362-545, Panyola 06/44-363-407, Olcsvaapáti 06/44-711-667) vagy az elektronikus ügyintézést (nabrad.hivatal@gmail.com; kersemjen.onkormanyzata@gmail.com; panyola@gmail.com; olcsvaapationk@gmail.com ) részesítsék előnyben. 2020. március 16. napjától a hivatalban (Nábrád, Panyola, Olcsvaapáti településeken) az ügyfélfogadás hétfőtől-csütörtökig 08 órától 10 óráig tart, pénteken nincs ügyfélfogadás. Tekintettel arra, hogy Kérsemjénben az önkormányzat épületében van az orvosi rendelő, így a hivatali ügyfélfogadás hétfő, szerda, péntek 08:00 -10:00 között lesz. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ügyfélfogadási időn kívül csak az ott dolgozók tartózkodhatnak az épületben.

Tudomásunk szerint a településeinken nincs koronavírussal fertőzött személy. A fertőzés megelőzése érdekében rendszeresen, alaposan mossunk kezet, köhögéskor és tüsszentéskor el kell takarni a szájat és az orrot (pl. zsebkendővel vagy könyökhajlattal) és kerülni kell a kapcsolatot azokkal, akik a felső légúti fertőzések egyértelmű tüneteit mutatják. Rendszeresen fertőtlenítsünk, szellőztessünk. Továbbá fokozottan kérjük, hogy segítsék az idős hozzátartozóikat, szomszédokat, ismerőseiket.

Amennyiben valaki külföldről érkezett haza vagy influenzaszerű tünetet észlel, azonnal jelezze telefonon keresztül a háziorvosának!

Kérünk mindenkit viselkedjünk felelősségteljesen, türelmesen, segítőkészen! Megértésüket köszönjük!

Soltész Ferenc Dávid sk.
polgármester

Koósz József sk.
polgármester

Muhari Zoltán sk.
polgármester

Szabó Mariann sk.
polgármester

Scroll to top