Tájékoztatás a bérleti díjakról

Panyola Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
56/2020. (VIII.04.) határozata
A bérleti díjakról

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a panyolai Közösségi Ház bérleti díját
nappalra -20 óráig- 10.000,- Ft összegben
éjszakára -20 órán túl- 15.000,- Ft összegben állapítja meg, továbbá
a volt iskola épületének bérleti díját egységesen 5.000.- Ft összegben állapítja meg.

Felelős: Muhari Zoltán polgármester
Határidő: 2020. szeptember 1.

Scroll to top